Privacy Policy

Panorama Restaurant De Blaauwe Kamer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Restaurant De Blaauwe Kamer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Blaauwe Kamer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Gasten en Leveranciers

Persoonsgegevens van gasten en leveranciers worden door De Blaauwe Kamer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Interne marketing doeleinden;
 • Het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
 • Order en opdracht verwerking;
 • Het verzorgen van gerelateerde vragen en adviezen;
 • Het toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van uw toestemming.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Blaauwe Kamer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Adres, Postcode, Woonplaats

Uw persoonsgegevens worden door De Blaauwe Kamer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot minimaal 7 jaar i.v.m. wettelijke financiële verplichting. Tevens worden gegevens bewaard voor mogelijke herhalingsopdracht(en) en mogelijke correspondentie m.b.t. service achteraf, zoals behandeling feedback relatie / derde partij m.b.t. de specifieke opdracht.

Restaurant De Blaauwe Kamer neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot u.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Inschrijving geschiedt via het aanmeldformulier op de Nieuwsbrief van De Blaauwe Kamer. Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door De Blaauwe Kamer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Blaauwe Kamer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •  E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door De Blaauwe Kamer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
  Afmelding is altijd per direct mogelijk. De gegevens worden dan niet meer gebruikt. Op verzoek kunnen deze persoonsgegevens ook in zijn geheel verwijderd worden.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen van Social Media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociaal netwerk. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Instagram). Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Website analyse 
Restaurant De Blaauwe Kamer analyseert het bezoek op de website om de functionaliteiten van deze website te kunnen verbeteren. Via onze website worden de ‘analytics’ cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. De gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Het klikgedrag op de website is geheel geanonimiseerd. Bekijk voor meer informatie hierover het privacybeleid van Google, alsmede het privacybeleid van Google Analytics.

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u vragen hebben omtrent ons Privacybeleid en/of andere zaken, neem gerust contact met ons op.

Met gastvrije groet,

Fabian Van Der Post
Eigenaar Panorama Restaurant De Blaauwe Kamer

Bedrijfsadres: Blaauwe Kamer 14, 6702 PA WAGENINGEN
Telefoonnummer: 0317-421410
E-mail: info@deblaauwekamer.nl
BTW nummer: NL858152514B01
KVK: 70124736

to top button